Verzakingsrecht
Conform de wettelijke voorwaarden heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. De afnemer kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "W.H.P.C."), binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de consument verplicht het ontvangen product binnen zeven (7) werkdagen na de levering aan Pegasos Wines terug te bezorgen in de staat waarin de afnemer het product heeft ontvangen, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de afnemer. Eventuele betalingen, uitgezonderd verzendingskosten, worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald middels een bank overschrijving op het rekeningnummer van de consument. Pegasos Wines is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, beschadigingen, etc. ) dient de klant onmiddellijk bij levering bezwaar kenbaar te maken aan de dienst die de wijn bij u aflevert, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. Verwittig onmiddellijk (ten laatse binnen de 7 dagen na ontvangst) Pegasos Wines van het probleem.

Al onze wijnen kunnen na tegenvallende degustatie terug gestuurd worden. Enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. Uiteraard mag de degustatiefles van 3/6/9/12 gelijke flessen uit de doos geopend zijn, en die hoeft u niet terug te sturen. Stuur de andere flessen terug met opgave van de reden en met uw rekeningnummer en we betalen de teruggestuurde flessen binnen de 30 dagen terug. De initiële verzendkosten blijven steeds verschuldigd. De kosten voor retour zijn ten laste van de consument. Proef- en degustatiepakketten met verschillende wijnen vallen niet onder deze regel, omdat ze in de regel van elke wijn maar 1 fles bevatten.